Náhradní plnění •odběrem výrobků či služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50 % OZP, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům

Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění 2014

Společnost UNICO v.o.s. je připravena řešit Vaše požadavky pro náhradní plnění v plném rozsahu Vašich potřeb. I nadále hodlá pokračovat ve své tradici a aktivně se podílet na zaměstnávání OZP (osoby se zdravotním postižením) v nadpolovičním podílu, čímž je splněna zákonná podmínka poskytování služeb pro náhradní plnění.

Náhradní plnění v kostce

Náhradní plnění je jednou ze tří možností, jak splnit zákonem stanovenou podmínku pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zvláště pak § 81, se vztahuje na všechny zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci a povinný podíl pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením činí 4 % k celkovému počtu zaměstnanců.

Povinný podíl lze tedy splnit:

  • zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
  • odběrem výrobků či služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50 % OZP, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům
  • odvodem do státního rozpočtu
  • kombinací výše uvedených možností

Vyberte tu správnou možnost

Zákon více možností, jak splnit povinný podíl, neuvádí. Pokud sami nemůžete z jakéhokoliv důvodu zaměstnat OZP, pak volba odběru praktických a užitečných služeb, které  společnost UNICO v.o.s. nabízí, je ta správná. Získáte prospěšné služby, neodevzdáte státu firemní peníze bez užitku, splníte si náhradní plnění  a podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním postižením.